Cennik

Wizyta konsultacyjna dla dzieci pod aparaty zdejmowane
70 zł
Wizyta konsultacyjna dla młodzieży i dorosłych pod aparaty stałe
100 zł
Wizyta z pobraniem wycisków
100 zł
Wizyta konsultacyjna połączona z pobraniem wycisków u dzieci pod aparat zdejmowany
120 zł
Wizyta konsultacyjna połączona z pobraniem wycisków pod aparat stały
150 zł
Wizyta z przedstawieniem planu leczenia i kosztorysu
100 zł
Aparat zdejmowany płytowy
550 zł
Aparat zdejmowany blokowy
650 zł
Aparat zdejmowany typu twin-block (dwie płyty)
1200 zł
Aparat stały metalowy
1700 zł / łuk
Aparat stały metalowy zamki rodowane
1800 zł / łuk
Aparat stały samoligatorujący
2200 zł / łuk
Aparat stały estetyczny
3000 zł / łuk
Aparat estetyczny w odcinku przednim (od kła do kła), metalowy w odcinku bocznym
2500 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy metalowy do kła do kła (6 zamków)
900 zł
Pojedynczy zamek metalowy/guziczek/rurka
150 zł
Utrzymywacz przestrzeni
300 zł
Łuk językowy
300 zł
Przerzut podniebienny
300 zł
Zapora dla języka
300 zł
Quad-helix
600 zł
Hyrax
800 zł
Aparat Nance’a
500 zł
Aparat Pendex/Pendulum
600 zł
Dystalizator Carriere
1200 zł (komplet)
Dystalizator Carriere, szyna na łuk dolny, rurki na dolne trzonowce
1600 zł
Aparat Herbsta/Forsus
1500 zł (komplet)
Mikroimplant
500 zł
Retainer ruchomy
350 zł
Retainer stały
350 zł
Płytka przdsionkowa
100 zł
Równia pochyła
350 zł
Maska twarzowa
500 zł
Wyciąg zewnątrzustny
500 zł
Kontrola aparatu zdejmowanego
70 zł
Kontrola aparatu stałego z jednym łukiem
120 zł
Kontrola aparatu stałego z dwoma łukami
150 zł
Kontrola aparatu stałego częściowego 1 łuk
100 zł
Dopłata do łuku estetycznego
50 zł / łuk
Zdjęcie (odklejenie) aparatu stałego, wyczyszczenie i wypolerowanie zębów
100 zł / łuk
Kontrola płytki przedsionkowej
50 zł
Kontrola równi pochyłej
50 zł
Kontrola pendexu, pendulum
50 zł
Kontrola Nance’a
50 zł
Kontrola łuku językowego
50 zł
Kontrola przerzutu podniebiennego
50 zł
Kontrola Quad-helixu
50 zł
Kontrola Hyraxu
50 zł
Kontrola zapory dla języka
50 zł
Kontrola utrzymywacza przestrzeni
50 zł