Cennik

Wizyta konsultacyjna
100 zł
Wizyta konsultacyjna pacjentów w trakcie leczenia ortodontycznego w innym gabinecie (wymagana pełna dokumentacja medyczna sprzed rozpoczęcia leczenia: modele diagnostyczne, zdjęcia rtg i fotograficzne, ksero karty)
150zł
Wizyta z pobraniem wycisków
100zł
Wizyta z przedstawieniem planu leczenia i kosztorysu
100 zł
Aparat zdejmowany płytowy
600 zł
Aparat zdejmowany blokowy
650 zł
Aparat zdejmowany typu twin-block (dwie płyty)
1200 zł
Aparat stały cienkołukowy tradycyjny metalowy (srebrny)
1700 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy tradycyjny metalowy (złoty)
2300 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy samoligaturujący
2700 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy estetyczny
3000 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy estetyczny w odcinku przednim (od kła do kła), metalowy w odcinku bocznym
2500 zł / łuk
Aparat stały cienkołukowy metalowy do kła do kła (6 zamków)
900 zł
Aparat stały cienkołukowy estetyczny od kła do kła (6 zamków)
1800zł
Pojedynczy zamek metalowy/guziczek/rurka
150 zł/sztuka
Pojedynczy zamek estetyczny/guziczek
300zł/sztuka
Zaczep z łańcuszkiem do sprowadzania zatrzymanych zębów
200zł/sztuka
Leczenie metodą nakładkową – Aligner 1 etap 2 nakładki (średnia i twarda)
800zł
Leczenie metodą nakładkową – Aligner 1 etap 3 nakładki (miękka, średnia i twarda)
1100zł
Utrzymywacz przestrzeni
400 zł
Łuk językowy
400 zł
Przerzut podniebienny
400 zł
Zapora dla języka
500 zł
Quad-helix
600 zł
Hyrax
900 zł
Aparat Nance’a
500 zł
Aparat Pendex/Pendulum
600 zł
Dystalizator Carriere
1200 zł (komplet)
Dystalizator Carriere, szyna na łuk dolny, rurki na dolne trzonowce
1600 zł
Aparat Herbsta/Forsus
1600 zł (komplet)
Mikroimplant
500 zł
Retainer ruchomy
350 zł
Retainer stały
350 zł
Retainer typy pozycjoner
600zł
Szyna relaksacyjna
500zł
Płytka przedsionkowa
100 zł
Trainer
450zł
Równia pochyła
400 zł
Maska twarzowa
600 zł
Wyciąg zewnątrzustny
600 zł
Kontrola aparatu zdejmowanego
70 zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego tradycyjnego (zamki metalowe lub estetyczne)
150zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego tradycyjnego (zamki metalowe lub estetyczne) – kontynuacja leczenia rozpoczętego w innym gabinecie
250zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego samoligaturującego
220zł
Kontrola aparatu stałego cienkołukowego samoligaturującego – kontynuacja leczenia rozpoczętego w innym gabinecie
300zł
Dopłata do łuku estetycznego
50 zł / sztuka
Kontrola płytki przedsionkowej
70 zł
Kontrola równi pochyłej
70 zł
Kontrola pendexu, pendulum
70-100 zł
Kontrola Nance’a
70 zł
Kontrola łuku językowego
70 zł
Kontrola przerzutu podniebiennego
70 zł
Kontrola trainera
70zł
Kontrola Quad-helixu
70 zł-100zł
Kontrola Hyraxu
70-100 zł
Kontrola zapory dla języka
70 zł
Kontrola utrzymywacza przestrzeni
70 zł
Kontrola szyny relaksacyjnej
100-150zł
Naprawa/modyfikacja aparatu zdejmowanego
100-300zł
Zdjęcie (odklejenie) aparatu stałego, wyczyszczenie i wypolerowanie zębów
100 zł / łuk
Zdjęcie równi, hyrexu, quad-helixu, pendexu, pendiulum, utrzymywacza przestrzeni, łuku językowego, przerzutu podniebiennego, zapory dla języka, maski twarzowej, wyciągu zewnątrzustnego
70-100zł