Aparaty ruchome

Płytka przedsionkowa

Jest to rodzaj aparatu wykorzystywany u najmłodszych. Pomaga w wyeliminowaniu nieprawidłowych nawyków oraz nieprawidłowych i przetrwałych czynności fizjologicznych takich jak oddychania przez usta, nieprawidłowe układania języka podczas połykania i mowy. Wykorzystywana u pacjentów z zmniejszonym napięciem neuromięśniowym. Zwiększa napięcie mięśni okrężnych ust. Stwarza lepsze warunku do rozwoju cofniętej żuchwy oraz polepsza ustawienie nadmiernie wychylonych przednich, górnych zębów (siekaczy). O doborze rozmiaru płytki oraz stosowanych z nią ćwiczeniach decyduje lekarz.

Trainery

Są wykonane z tworzyw elastycznych o różnym stopniu twardości, rozmiarze oraz kształcie. Służą do profilaktyki oraz wczesnego leczenia dzieci. Wspomaga eliminowanie nieprawidłowych nawyków oraz dysfunkcji. Mogą działać hamująco lub pobudzająco na rozwój odpowiednich partii mięśni narządu żucia. O ich doborze decyduje lekarz.

Aparaty ruchome (zdejmowane)

Są to aparaty wykonywanie indywidualnie dla każdego pacjenta. Rodzaj aparatu ruchomego oraz elementy w nim zawarte zależą od wady zgryzu oraz wieku pacjenta. Czas leczenia takim aparatem oraz jego skuteczność w głównej mierze zależą od współpracy pacjenta. Jest to aparat, który po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza jest nakładany i zdejmowany oraz w pewnym stopniu modyfikowany przez pacjenta w domu. Aby osiągnąć zamierzone rezultaty powinien być noszony (o ile lekarz nie zaleci inaczej) ok. 3-4 godziny w ciągu dnia oraz w nocy.

Do aparatów ruchomych zaliczamy:

  • Aparat płytowy – aparat, który po założeniu obejmuje tylko jeden łuk zębowy. Służą głownie do poszerzania zbyt wąskich łuków oraz leczenia u dzieci nieznacznych nieprawidłowości zębowych. Nieraz leczenie wymaga zastosowania tylko jednego aparatu na jeden łuk (górny lub dolny), w niektórych sytuacjach potrzeba u jednego pacjenta obu aparatów (górny i dolny łuk). Umożliwiają wymowę i oddychanie przez usta. Do ich zastosowania potrzebne jest dobre utrzymanie na zębach pacjenta.
  • Aparat blokowy – aparat, który po założeniu obejmuje swoim zasięgiem jednocześnie zęby w łuku górnym i dolnym. Służy głownie do leczenia wad zgryzu, czyli nieprawidłowego ustawienia żuchwy do szczęki. Stosowany głównie w skoku wzrostowym pacjenta. Ze względu na utrzymanie aparatu siłą mięśni narządu żucia jest możliwy do zastosowania u dzieci z licznymi brakami zębowymi lub słabo wyrzniętymi stałymi zębami.
  • Aparat typu Twin-block – aparat zbudowany z dwóch oddzielnych płyt (górnej i dolnej), które po włożeniu do buzi umożliwiają jej zamknięcie tylko w leczniczym położeniu. Aparat taki jest bardzo dobry do leczenia wad zgryzu, zwłaszcza cofniętej żuchwy. Umożliwia wymowę i oddychanie przez usta. Stosowany w skoku wzrostowym pacjenta.

Clear Aligner

Są to przezroczyste szyny wykonane z termoformowalnego tworzywa o różnej grubości. Przy ich pomocy można skorygować drobne nieprawidłowości zębowe. O ilości szyn i czasie ich użytkowania decyduje wada. Są dobrą alternatywą dla sumiennych, dorosłych pacjentów, chcących dokonać niewielkiej korekty przy zachowaniu maksymalnej estetyki.

Retainery ruchome

Są to aparaty wykorzystywane w celu utrzymania osiągniętych efektów leczenia przy pomocy aparatów stałych. Retencja stanowi bardzo ważny, jak nie najważniejszy etap leczenia ortodontycznego. Jest jej nieodzowną częścią i wymaga zaangażowania i sumienności ze strony pacjenta. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy po zdjęciu aparatów stałych, zęby muszą się ustabilizować w nowym położeniu. Jest to możliwie dzięki apozycji tkanki kostnej wokół zębów oraz przebudowie włókien kolagenowych i elastycznych. Tak więc, takie retainery pomimo, że są ruchome, muszą być noszone przez pacjenta przez pierwsze pół roku 24h/dobę. Oczywiście zdejmowane do jedzenia i mycia zębów i aparatów. Następnie przez kolejne sześć miesięcy są zakładane tylko na noc. Po roku pacjent zakłada co drugą noc, następnie dwa razy w tygodniu. Zakładanie retainera na noc raz w tygodniu jest zalecane przez dłuższy okres, aby sprawdzać ustawienie zębów i starać się utrzymywać je jak najdłużej w prawidłowym położeniu.

  • retainer płytowy, płytka Hawleya – swoją budową przypomina aparat ruchomy stosowany w leczeniu dzieci. Wykonany z akrylu o dowolnym kolorze i elementów drucianych.
  • retainer termoformowalny Essix– stanowi rodzaj przezroczystej szyny zakładanej na zęby. Bardzo estetyczny.

Niejednokrotnie o rodzaju retainera decyduje lekarz.

Mioterapia

U małych dzieci wykorzystywana jest jako samodzielna metoda leczenia, a u starszych wspomagająco podczas leczenia aparatem ortodontycznym. Polega na wykonywaniu zestawu ćwiczeń pobudzających prace odpowiedniej partii mięśni narządu żucia. Rodzaj ćwiczeń dostosowany jest do wieku oraz wady pacjenta. Powinny być powtarzane 3 razy dziennie po 10 minut.