Etapy leczenia

Przebieg leczenia pacjentów z aparatem stałym:

 • wizyta konsultacyjna, na której zbierana jest pełna dokumentacja pacjenta:
  • wyciski w celu wykonania modeli gipsowych odwzorowujących uzębienie pacjenta;
  • zdjęcia rtg – pantomogram i cefaloboczne głowy;
  • zdjęcia fotograficzne – wewnątrzustne i zewnątrzustne.
  • wywiad ortodontyczny oraz badanie kliniczne zewnątrz i wewnątrzustne,
  • omówienie oczekiwań pacjenta/rodzica.
 • przedstawienie planu leczenia – omówienie metody i przebiegu leczenia, użytych aparatów, spodziewanych rezultatów oraz możliwości wystąpienia powikłań; przedstawienie kosztorysu;
 • klejenie aparatu ( czasami przed wizytą z klejeniem aparatu stałego konieczne są wizyty w celu pobrania wycisków pod aparat dodatkowy – o ile taki w planie leczenia występuje lub wizyty umożliwiające rozseparowanie zębów);
 • regularne comiesięczne wizyty (niektórych przypadkach w trakcie leczenia konieczne jest wykonane nowych wycisków śródleczniczych oraz nowych zdjęć rtg; również w trakcie leczenia wykonywane są zdjęcia fotograficzne wewnątrzustne);
 • pod koniec leczenia zdjęcia rtg – w celu oceny stanu uzębienia, zwłaszcza korzeni zębów oraz ich ustawienia;
 • zdjęcie aparatu, oddanie lub naklejenie aparatów retencyjnych oraz zebranie dokumentacji końcowej:
  • wyciski końcowe;
  • zdjęcia fotograficzne – wewnątrzustne i zewnątrzustne.
 • kontrola retencji oraz wyników leczenia.

Przebieg leczenia pacjentów z aparatem ruchomym:

 • wizyta konsultacyjna, na której zbierana jest pełna dokumentacja pacjenta:
  • wyciski w celu wykonania modeli gipsowych odwzorowujących uzębienie pacjenta;
  • zdjęcia rtg – w zależności od wieku pacjenta i rodzaju wady pantomogram i/lub cefaloboczne głowy;
  • zdjęcia fotograficzne – wewnątrzustne i zewnątrzustne;
  • wywiad ortodontyczny oraz badanie kliniczne zewnątrz i wewnątrzustne;
  • omówienie oczekiwań pacjenta/rodzica.

Czasami, gdy dalsze leczenie ortodontyczne jest jasne, a rodzice i pacjent wyrażają chęć rozpoczęcia takiego leczenia, pobranie wycisków pod aparat zdejmowany i jego zaprojektowanie odbywa się już na pierwszej wizycie. W innej sytuacji konieczna jest kolejna wizyta z przedstawieniem planu leczenia i powtórnym pobraniem „świeżych” wycisków pod aparat ruchomy:

 • przedstawienie planu leczenia i zaprojektowanie aparatu (w przypadku konieczności dokładnej diagnozy wady);
 • oddanie aparatu ruchomego, poinstruowanie o sposobie noszenia i użytkowania;
 • wizyty kontrolne co 6-8 tyg.;
 • decyzja o zakończeniu leczenia aparatem ruchomym w przypadku wyleczenia wady i wyeliminowaniu problemów zębowych lub w przypadku konieczności dalszego leczenia aparatami stałymi nowa diagnostyka i nowy plan leczenia.