Praca gabinetu w czasach epidemii Covid-19

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19 w trosce o Wasze i Nasze zdrowie i bezpieczeństwo, harmonogram pracy i obowiązujące do tej pory procedury w gabinecie musiały ulec zmianie.

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi i zastosowanie do nich:

 1. Na wizytę pacjent stawia się punktualnie. Unikamy przychodzenia przed czasem w celu ograniczenia czasu spędzonego na poczekalni.
 2. Czas wizyty przeznaczony na pacjenta został wydłużony o czas potrzebny na przeprowadzenie dokładnej dezynfekcji zarówno w gabinecie, jaki i na poczekalni i toalecie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc częstszego kontaktu np. klamki, krzesła, krany itp.
 3. Staramy się nie przedłużać wizyty, aby nie doszło do tzw. zazębienia się pacjentów. Dołożę wszelkich starań, aby wizyta została zakończona o czasie.
 4. Pacjenci, którzy nie chcą w ogóle spędzać czasu na poczekalni proszeni są o poinformowanie mnie o tym drogą SMSową w dzień wizyty, bądź w dzień poprzedzający wizytę podpisując się datą i godziną wizyty oraz nazwiskiem. Będą oni informowani telefonicznie o możliwości wejścia bezpośrednio do przygotowanego dla nich gabinetu. Do czasu otrzymania telefonicznej informacji pacjenci przebywają na zewnątrz budynku lub w samochodzie.
 5. Osoby pełnoletnie na wizyty przychodzą samemu. Ma to na celu ograniczenie ilości ludzi odwiedzających  gabinet.
 6. Pacjenci nastoletni – jeśli to możliwe – proszeni są o wchodzenie do gabinetu samemu, a opiekun po wcześniejszym „pokazaniu się” o poczekanie na zewnątrz budynku (o ile pozwala pogoda) lub w samochodzie.
 7. W przypadku chęci uzyskania informacji dotyczącej dalszego leczenia pełnoletniego lub nastoletniego dziecka prosimy opiekuna w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny. Jeżeli ta forma przepływu informacji jest niewystarczająca, może przyjść na wizytę z dzieckiem.
 8. Postaram się dawać młodemu dorosłemu lub nastolatkowi karteczki z podstawowymi informacjami dotyczącymi leczenia do przekazania opiekunowi.
 9. Małe dzieci na wizytę stawiają się wyłącznie z jednym opiekunem.
 10. Po wejściu do gabinetu przeprowadzamy dezynfekcję rąk płynem stojącym na poczekalni lub w gabinecie.
 11. Przed każdą wizyta będzie przeprowadzany pomiar temperatury pacjenta i jego opiekuna termometrem bezdotykowym, a pomiar będzie odnotowany w karcie.
 12. Przed każdą wizytą Pacjent, jak i jego opiekun, będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety informacyjnej i wyrażenia zgody na wizytę.